ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” ให้ “โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ” เป็นแห่งที่ 15
ปกป้องทีมแพทย์-ประชาชนให้ปลอดภัย เสริมความมั่นใจ ช่วยฟื้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชายฝั่งตะวันออก
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)”
ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับ “โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ” เป็นแห่งที่ 15
โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อเสริมความพร้อมหากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซ้ำในอนาคต
โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดของกองทัพเรือ มีขนาด 420 เตียง
เปิดให้บริการแก่ข้าราชการทหารเรือ ครอบครัว และประชาชนทั่วไปใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง เฉลี่ยวันละ 2,300 คน
โดยแพทย์พยาบาลเฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญครบทุกสาขา
 
ตั้งแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ขึ้นจนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้คัดกรองและตรวจรักษาผู้ป่วยจำนวน 140,000 คน
โดยมีผู้ป่วยที่คลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เฉลี่ยวันละ 100-150 คน การได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งประชาชนที่มาตรวจรักษาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ทั้งยังช่วยให้การเก็บตัวอย่างเชื้อส่งตรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เวลาในการติดตั้งเพียง 2 วัน เพื่อให้เชื่อมต่อกับจุดคัดกรองผู้ป่วยเดิมของโรงพยาบาล พร้อมให้บริการแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนได้ในทันที
ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 
ห้องตรวจหาเชื้อนี้ สามารถต่อยอดสู่การใช้งานในอนาคต เพื่อให้สอดรับกับการชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) ด้วยการปรับเป็นห้องตรวจผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
รวมทั้งใช้สำหรับคัดแยกและตรวจหาเชื้อก่อนรักษาแก่ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัด และผู้ป่วยที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่แพทย์และทีมงานระหว่างรักษา

 
ทั้งนี้ พิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และนายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี ร่วมพิธีฯ
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 
 
 
 
ทั้งนี้ โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับพระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดย “เอสซีจี” ได้แก่ 

1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 
3. โรงพยาบาลกลาง 
4. สถาบันโรคทรวงอก 
5. สถาบันบำราศนราดูร 
6. โรงพยาบาลตำรวจ 
7. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
8. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
9. โรงพยาบาลนครปฐม 
10. โรงพยาบาลราชบุรี 
11. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
12. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
13. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
14. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
15. โรงพยาบาลนครพิงค์ 
16. โรงพยาบาลอุดรธานี 
17. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
18. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
19. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
20. โรงพยาบาลหาดใหญ่

 

จำนวนการเข้าชม 431 ครั้ง