ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” แก่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นแห่งที่ 13 ที่โรงพยาบาลนครพิงค์
สร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ยังความปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” ให้ “โรงพยาบาลนครพิงค์”  เป็นแห่งที่ 13 จาก 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ซึ่งพัฒนานวัตกรรมโดย “เอสซีจี” เพื่อปกป้องทีมแพทย์ และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ปลอดภัยหากเกิดการระบาดซ้ำของเชื้อโควิด-19
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ  (Modular Swab Unit)”
ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์  เป็นแห่งที่ 13 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจี ดำเนินการก่อสร้างให้ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
เพื่อเสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน
และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
 
โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งมา 40 ปี
ตั้งแต่ปี 2523 (ในนาม โรงพยาบาลเชียงใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อปี 2533) ปัจจุบันมีผู้ป่วยทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียง
เข้ามารักษาเป็นจำนวนมากวันละประมาณ 3,000 ราย  ดังนั้น การที่มีห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว จะช่วยปกป้องและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยสามารถติดตั้งห้องตรวจฯ ได้ภายใน 3 วัน เพื่อให้พร้อมบริการแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนได้ทันที
ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ทั้งนี้ พิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
นายวรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลนครพิงค์
และ นายบรรณ เกษมทรัพย์ Head of SCG Home Retail and Distribution Business เอสซีจี และนายสมชัย กมลลาภวรกุล ผู้อำนวยการภาคเหนือ เอสซีจี และคณะผู้บริหาร เอสซีจี ร่วมพิธีฯ
 
 
 
 
ทั้งนี้ โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับพระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดย “เอสซีจี” ได้แก่ 

1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 
3. โรงพยาบาลกลาง 
4. สถาบันโรคทรวงอก 
5. สถาบันบำราศนราดูร 
6. โรงพยาบาลตำรวจ 
7. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
8. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
9. โรงพยาบาลนครปฐม 
10. โรงพยาบาลราชบุรี 
11. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
12. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
13. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
14. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
15. โรงพยาบาลนครพิงค์ 
16. โรงพยาบาลอุดรธานี 
17. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
18. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
19. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
20. โรงพยาบาลหาดใหญ่

 
 

จำนวนการเข้าชม 362 ครั้ง