ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระเมตตาห่วงใยพสกนิกร พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” แห่งที่ 12
ให้แก่ “โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์”
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)”
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเป็น 1 ในโครงการ “เครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีก่อสร้างให้โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ
ซึ่ง “โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์” เป็นแห่งที่ 12 ที่ได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์-ประชาชนให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19
และเสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ 
ในการนี้ มีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และนายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business
ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
 
 
 
 
ทั้งนี้ โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับพระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดย “เอสซีจี” ได้แก่ 

1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 
3. โรงพยาบาลกลาง 
4. สถาบันโรคทรวงอก 
5. สถาบันบำราศนราดูร 
6. โรงพยาบาลตำรวจ 
7. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
8. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
9. โรงพยาบาลนครปฐม 
10. โรงพยาบาลราชบุรี 
11. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
12. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
13. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
14. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
15. โรงพยาบาลนครพิงค์ 
16. โรงพยาบาลอุดรธานี 
17. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
18. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
19. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
20. โรงพยาบาลหาดใหญ่

 

จำนวนการเข้าชม 265 ครั้ง