ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” แก่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน"

พระเมตตาห่วงใยพสกนิกรไทย พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” ให้ “โรงพยาบาลอุตรดิตถ์” เป็นแห่งที่ 11 เพื่อปกป้องทีมแพทย์ และประชาชน
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ปลอดภัยหากเกิดการระบาดซ้ำของเชื้อโควิด-19
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)”
ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับ “โรงพยาบาลอุตรดิตถ์” เป็นแห่งที่ 11 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้
เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อเสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์ การระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่
ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์ และคนไข้ออกจากกัน และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลศูนย์ อยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ที่มีผู้ป่วยทั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามารักษาเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ป่วยเฉลี่ยวันละประมาณ 2,300 ราย ดังนั้น การที่มีห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว
จะช่วยปกป้อง และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ แม้จะมีอุปสรรคจากสภาพอากาศที่มีผลกระทบจากพายุฤดูร้อน
แต่ก็สามารถติดตั้งได้ภายใน 3 วัน เพื่อให้พร้อมบริการแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนได้ทันที ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์
และพื้นที่ใกล้เคียง ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้ พิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
นายแพทย์เกษม  ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  นายแพทย์อายุส ภมะราภา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และนายชลณัฐ ญาณารณพ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ร่วมพิธีฯ
 
 
 
 
ทั้งนี้ โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับพระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดย “เอสซีจี” ได้แก่ 

1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 
3. โรงพยาบาลกลาง 
4. สถาบันโรคทรวงอก 
5. สถาบันบำราศนราดูร 
6. โรงพยาบาลตำรวจ 
7. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
8. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ 
9. โรงพยาบาลนครปฐม 
10. โรงพยาบาลราชบุรี 
11. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
12. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
13. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
14. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
15. โรงพยาบาลนครพิงค์ 
16. โรงพยาบาลอุดรธานี 
17. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
18. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
19. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
20. โรงพยาบาลหาดใหญ่

 

จำนวนการเข้าชม 333 ครั้ง