ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดยเอสซีจี แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็นแห่งที่ 2
ใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ จากการติดเชื้อโควิด-19  
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยความปลอดภัยของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
รวมถึงประชาชนที่เข้าไปรับบริการตรวจรักษา  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” (Modular Swab Unit) ที่พัฒนาโดยเอสซีจี
ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็นแห่งที่ 2 โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
และนายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมพิธีรับพระราชทานฯ
ณ บริเวณอาคารอินทนิล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ โรงพยาบาล 20 แห่งที่ได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ได้แก่ 
1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
3. สถาบันบำราศนราดูร 
4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 
5. สถาบันโรคทรวงอก 
6. โรงพยาบาลตำรวจ
7. โรงพยาบาลกลาง
8. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  
9. โรงพยาบาลนครปฐม 
10. โรงพยาบาลราชบุรี 
11. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
12. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
13. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  
14. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
15. โรงพยาบาลนครพิงค์ 
16. โรงพยาบาลอุดรธานี 
17. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
18. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
19. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
20. โรงพยาบาลหาดใหญ่
 
 
 
 

จำนวนการเข้าชม 370 ครั้ง