ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนจังหวัดนนทบุรี ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓
โดย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ร่วมช่วยกันบรรจุสิ่งของพระราชทาน และเชิญถุงพระราชทาน ให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนจังหวัดนนทบุรี

จำนวนการเข้าชม 245 ครั้ง