ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน ให้แก่ประชาชน ๖๕๙ ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
โดยมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ร่วมช่วยกันบรรจุสิ่งของพระราชทาน และเชิญถุงพระราชทาน จำนวน ๑๓๐,๓๖๘ ชุด ให้แก่ประชาชน ๖๕๙ ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จำนวนการเข้าชม 297 ครั้ง