ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙  ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓
โดยมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ร่วมช่วยกันบรรจุสิ่งของพระราชทาน และเชิญถุงพระราชทาน จำนวน ๑๒๒,๕๙๒ ชุด ให้แก่ประชาชน ๖๒๕ ชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จำนวนการเข้าชม 317 ครั้ง