ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓
โดยมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ร่วมช่วยกันบรรจุสิ่งของพระราชทาน และเชิญถุงพระราชทาน จำนวน ๙๓,๙๖๐ ชุด ให้แก่ประชาชน ๕๐๑ ชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 

จำนวนการเข้าชม 370 ครั้ง