ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทานในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบโควิด

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่ชุมชนต่าง  ๆ ของกรุงเทพมหานคร
          
ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนในเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
โดยมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ร่วมช่วยกันบรรจุสิ่งของพระราชทาน และเชิญถุงพระราชทาน จำนวน 4,188 ถุง ไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขตวังทองหลาง
ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยประชาชน
 
 
 
 
 
 

จำนวนการเข้าชม 253 ครั้ง