ข่าวประชาสัมพันธ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชกระแส แสดงความเสียพระราชหฤทัย ในเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ชื่นชมเจ้าหน้าที่ จิตอาสาฯ และเห็นใจผู้ตกอยู่ในเหตุการณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชกระแส แสดงความเสียพระราชหฤทัย

ในเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ชื่นชมเจ้าหน้าที่ จิตอาสาฯ และเห็นใจผู้ตกอยู่ในเหตุการณ์

จำนวนการเข้าชม 408 ครั้ง