ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓

นับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ ๑๐ ที่ทหาร-ตำรวจทุกหมู่เหล่าจะมาร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน ในชุดเครื่องแบบเต็มยศสง่างาม
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ความสามาถ ความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพ และเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งเป็น “องค์จอมทัพไทย” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี

การจัดกำลังสวนสนามในครั้งนี้ แบ่งออกเป็นกำลังภาคพื้น ๑๐ กรมสวนสนาม และ ๑ กองพันทหารม้า ประกอบด้วย ๗ กรมสวนสนามเดินเท้า (กรมละ ๔ กองพัน) ,
๒ กรมยานยนต์สวนสนาม และ ๑ กองพันทหารม้า รวมถึงกำลังทางอากาศจำนวน ๓๗ เครื่อง ประกอบด้วยหมู่บิน AU-๒๓ บินปล่อยควันสีรูปธงชาติ ตามด้วยหมู่บินเฮลิคอปเตอร์ ๔ เหล่าทัพ
โดย บินหมู่ ๖ และหมู่ ๙ รวมถึงหมู่เครื่องบินรบ ทำการบินหมู่ ๙ และ หมู่ ๑๐

สำหรับการสวนสนามเทิดเกียรติฯ ครั้งนี้เหล่าทัพได้นำยุทโธปกรณ์เกือบทุกแบบที่มีประจำการเข้าร่วม ไม่ต่างจากการสวนสนามแสนยานุภาพ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๙ ที่ลานพระราชวังดุสิต
ในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อกว่า ๒๐ ปีที่แล้ว

นอกจากนี้ ในวันนี้ยังเป็นวันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะแก่พระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี เมื่อวันจันทร์แรม ๒ ค่ำเดือนยี่ ณ ตำบลหนองสาหร่าย แขวงสุพรรณบุรี

ในอดีตกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ ๘ เมษายนของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เปลี่ยนเป็นวันที่ ๒๕ มกราคม

หลังจากนั้น ได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านตรวจสอบ และพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ ๒๕ มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม
จนกระทั่งวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลง “วันกองทัพไทย” เป็นวันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปี และถือเป็น "วันยุทธหัตถี"และ"วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

ในวันกองทัพไทย จะมีพิธีกระทำสัตย์ฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล หรือ “สวนสนามสาบานธง” ซึ่งจัดขึ้นทุกปี เพื่อให้ทหารตำรวจได้ทำพิธีสาบานธงและเดินสวนสนามเพื่อแสดงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์
และมีพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมและเป็นการสักการะดวงวิญญาณนักรบไทยอีกด้วย

จำนวนการเข้าชม 10,972 ครั้ง