ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กองอำนวยการร่วมฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร จัดรถ ขสมก. อำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีทางชลมารคในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. จะมีการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีและกำลังพลฝีพาย
และในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ในการซ้อมครั้งนี้จะมีการปิดเส้นทางจราจรทั้งทางน้ำ 
 
ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำ กองอำนวยการร่วมฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
มอบให้ ขสมก. จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น ถึง เวลา ๑๙.๓๐ น. ดังนี้ 
 
เส้นทางที่ ๑. ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี (จอดหน้าศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล)  ไป ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร (ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า) 
เส้นทางที่ ๒. ท่าเรือรถไฟ,ท่าพรานนก,ท่าวังหลัง (จอดรถประตู ๘ โรงพยาบาลศิริราช) ส่งปลายทางที่ ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช และท่าช้าง
 
 
สำหรับการจราจรทางน้ำทางกรมเจ้าท่าจะปิดการจราจรเป็นช่วงๆ เพื่อมิให้กระทบกับประชาชน ดังนี้
 
- งดใช้ท่าเรือสะพานพระราม ๗ ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
- เวลา ๐๔.๐๐ น. ถึง ๑๗.๓๐ น. ปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่อง เฉพาะเรือขนาดใหญ่ (เรือที่มาจากทิศเหนือและทิศใต้)
- เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น. ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี – หอประชุมกองทัพเรือ
รวมทั้งปากคลองบางกอกน้อย ถึง บริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
- เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้า 
 
สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จะมีขึ้นในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.
รัฐบาล ได้จัดพื้นที่ให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ที่สวนสันติชัยปราการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  สวนนคราภิรมย์ โรงพยาบาลศิริราช สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา และใต้สะพานพระราม ๘ (ฝั่งธนบุรี)
นอกจากนี้ยังสามารถรับเสด็จได้ที่บริเวณด้านหน้าท่าราชวรดิฐจนถึงท้องสนามหลวง
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดให้ ๖ วัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ประกอบด้วย วัดราชาธิวาส วัดเทวราชกุญชร วัดสามพระยา วัดบวรมงคล วัดคฤหบดี และวัดระฆังโฆษิตตาราม
โดยเริ่มเจริญชัยมงคลคาถา ตั้งแต่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ผ่านวัด และเสร็จพิธีเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พ้นเขตวัด
 
 
จึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองร่วมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน
รายละเอียดติดตามได้ที่เว็ปไซต์ www.pharalan.in.th และ Facebook : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒
จำนวนการเข้าชม 2,137 ครั้ง