ข่าวเด่น 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒

รัฐบาลจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ส่วนภูมิภาคจัดที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาความเหมาะสมรวมถึงในต่างประเทศด้วย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
- ตั้งโต๊ะหมู่พร้อมพระประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดับธงชาติกับธงอักษรพระนามาภิไธย สก. ประดับดอกไม้ และกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ
 
 
- ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีฟ้า ตามอาคารสถานที่ราชการ ส่วนภาคเอกชน และบ้านเรือนของประชาชนแล้วแต่ความเหมาะสม
 
 
- ขอเชิญหน่วยงานราชการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร
 
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
 
เวลา ๐๗.๑๕ น. - พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน ๔๘๘ รูป ที่ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคตามแต่ละจังหวัดกำหนด หรือ ประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลได้ที่วัดใกล้บ้าน
 
 
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. - สำนักพระราชวังจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
 
 
เวลา ๑๗.๐๐ น. - จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ โดยมีริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะไปยังท้องสนามหลวง
 
เวลา ๑๙.๓๐ น.  - พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
ส่วนภูมิภาค จัด ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และในต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม
 
 
 
และในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. จัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ณ พระตำหนักจิตลดารโหฐาน
 
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   และคณะรัฐมนตรี จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา
ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนราชวิถี ภายในได้พบกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดทำสมุดเยี่ยมอักษรเบรลล์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของใช้ส่วนตัว
และกิจกรรมการแข่งขันชักเย่อ และฟุตบอลระหว่างคณะรัฐมนตรี ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
 
 
ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ - รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในการบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์และบริการประชาชน
อาทิ การขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการกุศลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

 

จำนวนการเข้าชม 5,856 ครั้ง