ข่าวเด่น 

ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โดยส่วนกลางจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจัดที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาความเหมาะสมรวมถึงในต่างประเทศด้วย
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
 
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562
 
- ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติคู่กับธงพระอักษรปรมาภิไธย ว.ป.ร.
ประดับดอกไม้ และกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
 
 
- ประดับธงชาติคู่กับธงพระอักษรปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว
ตามอาคารสถานที่ของราชการ ส่วนบ้านเรือนของประชาชนแล้วแต่ความเหมาะสม
 
 
- ขอเชิญหน่วยงานราชการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร
 
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
เวลา ๐๘.๑๕ น.  จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์  
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมภริยา
เวลา ๑๐.๓๐ น. จัดกิจกรรมในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยรัฐบาลกำหนดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้)
ณ สวนวชิรเบญจทัศ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมภริยา
 
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
เวลา ๐๗.๐๐ น.  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน ๕๖๘ รูป ที่ส่วนกลาง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
และส่วนภูมิภาคตามที่แต่ละจังหวัดกำหนด หรือประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลได้ที่วัดใกล้บ้าน
 
 
เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะรัฐมนตรี
ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และรัฐวิสาหกิจ จากหน่วยงานต่าง  ๆ ร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
 
เวลา ๑๗.๐๐ น. จัดริ้วขบวนอัญเชิญถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการ ส่วนกลางจัด ณ เวทีท้องสนามหลวง
ส่วนภูมิภาค จัด ณ สถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนด สำหรับต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม
 
เวลา ๑๙.๓๐ น.  พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
ส่วนภูมิภาคจัด ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และในต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม
และหลังจากเสร็จพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลขอเชิญชมการแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
 
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
เวลา ๐๘.๐๐ น.  จัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
 
เวลา ๑๙.๐๐ น. จัดงานสโมสรสันติบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปในงาน
ในโอกาสนี้ รัฐบาลจะน้อมเกล้าฯ ถวายพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า (จำลอง) ซึ่งทำจากเงินแท้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ           
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
 
- รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบริการประชาชน อาทิ
การขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา
หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการกุศลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
 
 
ในโอกาสอันเป็นมหามงคล รัฐบาลขอเชิญแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชนจัดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
จำนวนการเข้าชม 14,340 ครั้ง