ข่าวเด่น 

วิดีทัศน์ประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกให้คณะฑูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกให้คณะฑูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์
เสด็จออก ณ ท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทื ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
นางฉั่ว ซิ่ว ซาน คณบดีคณะทูตและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจําประเทศไทย กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามของผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล อันประกอบด้วยคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบขอบใจคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ
แล้วจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยัง พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
พระราชทานเลี้ยงอาหาร แก่คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย จากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

จำนวนการเข้าชม 834 ครั้ง