ข่าวเด่น 

วิดีทัศน์ประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อาลักษณ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินี
ให้ทรงดำรงพระราชฐานันดรศักดิ์เป็น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ
พระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีให้ทรงดำรงพระราชฐานันดรศักดิ์เป็น
 
"สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี"
 
แล้วสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เสด็จสู่หน้าพระที่นั่งภัทรบิฐ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งนํ้าพระมหาสังข์
พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม และพระราชทานพระสุพรรณบัฏ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์
และเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภค แก่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนิน ไปประทับพระราชอาสน์เบื้องซ้ายพระที่นั่งภัทรบิฐ
 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลื้องพระมหาพิชัยมงกุฎ และพระธำมรงค์ พระราชทานผู้เชิญรับเชิญไว้
ทรงโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน พระราชทานแก่พราหมณ์แล้วพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ถอดฉลองพระบาทเชิงงอน
เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) แห่งวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ดับเทียนชัย
พระสงฆ์ทั้งนั้น เจริญคาถา ดับเทียนชัย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๘๐ รูป
ในการพระราชพิธีนี้ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้ว
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
 

จำนวนการเข้าชม 1,209 ครั้ง