ข่าวเด่น 

วิดีทัศน์ประวัติศาสตร์ฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สมเด็จพระบรมราชบุพการี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
แล้วถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สมเด็จพระบรมราชบุพการี 
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
แล้วถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระอัฐิ สมเด็จพระบรมราชบุพการี รวม ๒๒ พระโกศ
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง และยังทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระบรมวงศ์ษานุวงศ์

จำนวนการเข้าชม 412 ครั้ง