ข่าวเด่น 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการออกมหาสมาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยศูรยพิมาน

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการออกมหาสมาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยศูรยพิมาน
 
ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม พรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติ
และได้รับคำอวยพร
อันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี และไมตรีจิต
ขอขอบพระทัย และขอบใจในคำอำนวยพรและน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมาก
 
ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้ และประชาชนชาวไทยทุกคน
ได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตน
โดยยึดเอาประโยชน์ คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ
และความผาสุกร่มเย็นของประชาชน 
เป็นเป้าหมายสูงสุด
 
ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาทุกท่าน
ให้ประสบความสุข ความเจริญ พร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ
 
จำนวนการเข้าชม 5,510 ครั้ง