ข่าวเด่น 

วีดีทัศน์บันทึกประวัติศาสตร์พระราชพิธีอัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ขอเชิญรับชมวิดีทัศน์บันทึกประวัติศาสตร์ พระราชพิธีอัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร
จากพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปประดิษฐานยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

จำนวนการเข้าชม 507 ครั้ง