ข่าวเด่น 

วิดีทัศน์ประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๕ ถวายราชสักการะปฐมบรมราชานุสรณ์ฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระราชินีสุทิดา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ไปทรงถวายราชสักการะปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๑

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระราชินีสุทิดา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ถวายราชสักการะพระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ สะพานพระพุทธยอดฟ้า เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ไปทรงสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๔๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระราชินีสุทิดา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ไปทรงสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี ไปทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๕๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระราชินีสุทิดา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ไปทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

จำนวนการเข้าชม 3,937 ครั้ง