ข่าวเด่น 

เส้นทางแนะนําสําหรับประชาชนใช้เดินทางรอบพื้นที่ รองรับการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๒

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ
เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกด้านการจราจร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ ซึ่งพื้นที่จัดพระราชพิธีฯ จะอยู่บริเวณโดยรอบ พระบรมมหาราชวัง และพื้นที่ต่อเนื่อง
สําหรับผู้ที่เดินทางสัญจรตามปกติขอได้โปรดหลีกเลี่ยงบริเวณ พื้นที่ดังกล่าว และขอแนะนําเส้นทาง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง ดังนี้

๑. เส้นทางจากฝั่งพระนคร - ฝั่งธนบุรี

๑.๑) เส้นทาง ทางด่วน
• ลงด่วนยมราช ใช้เส้นทาง ถนนสวรรคโลก - ถนนราชวิถี หรือ ถนนสุโขทัย - สะพานกรุงธนบุรี (ซังฮี)
• ลงด่วนยมราช ใช้เส้นทาง ถนนหลานหลวง - ถนนจักรพรรดิพงษ์ หรือ ถนนราชดําเนินนอก - แยก จปร. - สะพานพระราม ๘
• ลงด่วนยมราช ใช้เส้นทาง พิษณุโลก - แยกสวนมิสกวัน - ถนนราชดําเนินนอก - แยก จปร. - สะพานพระราม ๘
• ลงด่วนยมราช ใช้เส้นทาง ถนนหลานหลวง - ถนนราชดําเนินกลาง - สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

๑.๒) เส้นทาง พื้นราบ
• ถนนศรีอยุธยา - ถนนสวรรคโลก - ถนนราชวิถี หรือ ถนนสุโขทัย - สะพานกรุงธนบุรี (ซังฮี้)
• ถนนเพชรบุรี - ถนนหลานหลวง - ถนนจักรพรรดิพงษ์ หรือ ถนนราชดําเนินนอก - แยก จปร. - สะพานพระราม ๘
• ถนนพระราม ๑ หรือ ถนนเพชรบุรี - ถนนหลานหลวง - ถนนราชดําเนินกลาง - สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
• ถนนพระราม ๔ - ถนนเยาวราช - ถนนจักรวรรดิ - สะพานพระปกเกล้า
• ถนนพระราม ๔ - ถนนสาทรใต้ - สะพานตากสิน

๒. เส้นทางจากฝั่งธนบุรี - ฝั่งพระนคร

๒.๑) เส้นทาง ทางด่วน
• ถนนกาญจนาภิเษก ใช้เส้นทาง - ทางพิเศษศรีรัช วงแหวนรอบนอก - ด่านประชาชื่น หรือ ถนนกําแพงเพชร ๒
๒.๒) เส้นทาง พื้นราบ
• สะพานพระปกเกล้า - ถนนมหาไชย - ถนนหลานหลวง - ถนนเพชรบุรี หรือ ถนนพระราม ๑
• สะพานพระปกเกล้า - ถนนมหาไชย - ถนนเจริญกรุง - ถนนพระราม ๔
• สะพานพุทธยอดฟ้า - ถนนตรีเพชร - ถนนเจริญกรุง - ถนนมหาไชย - ถนนหลานหลวง – ถนนเพชรบุรี หรือ ถนนพระราม ๑
• สะพานพุทธยอดฟ้า - ถนนตรีเพชร - ถนนเจริญกรุง - ถนนวรจักร - ถนนบํารุงเมือง - ถนนพระราม ๑
• สะพานตากสิน - ถนนสาทรเหนือ - ถนนพระราม ๔

กองบัญชาการตํารวจนครบาล จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้ทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนในการเดินทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.๐๒) หมายเลข โทรศัพท์ ๑๑๙๗ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH

จำนวนการเข้าชม 794 ครั้ง