ข่าวเด่น 

เส้นทางแนะนําสําหรับประชาชนใช้เดินทางรอบพื้นที่ รองรับการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๒

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบเกี่ยวกับ
การอํานวยความสะดวกด้านการจราจร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ
ซึ่งพื้นที่จัดพระราชพิธีฯ จะอยู่บริเวณโดยรอบ พระบรมมหาราชวัง และพื้นที่ต่อเนื่อง สําหรับผู้ที่เดินทางสัญจรตามปกติขอได้โปรดหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
และขอแนะนําเส้นทาง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง ดังนี้
 
๑. เส้นทางจากฝั่งพระนคร - ฝั่งธนบุรี

๑.๑) เส้นทาง ทางด่วน
• ลงด่วนยมราช ใช้เส้นทาง ถนนสวรรคโลก - ถนนราชวิถี หรือ ถนนสุโขทัย - สะพานกรุงธนบุรี (ซังฮี้)
• ลงด่วนยมราช ใช้เส้นทาง ถนนหลานหลวง - ถนนจักรพรรดิพงษ์ หรือ ถนนราชดําเนินนอก - แยก จปร. - สะพานพระราม ๘
• ลงด่วนยมราช ใช้เส้นทาง ถนนหลานหลวง - ถนนราชดําเนินกลาง - สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
๑.๒) เส้นทาง พื้นราบ
• ถนนศรีอยุธยา - ถนนสวรรคโลก - ถนนราชวิถี หรือ ถนนสุโขทัย - สะพานกรุงธนบุรี (ซังฮี้)
• ถนนเพชรบุรี - ถนนหลานหลวง - ถนนจักรพรรดิพงษ์ หรือ ถนนราชดําเนินนอก - แยก จปร. - สะพานพระราม ๘
• ถนนพระราม ๑ หรือ ถนนเพชรบุรี - ถนนหลานหลวง - ถนนราชดําเนินกลาง - สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
• ถนนพระราม ๔ - ถนนเยาวราช - ถนนจักรวรรดิ - สะพานพระปกเกล้า
• ถนนพระราม ๔ - ถนนสาทรใต้ - สะพานตากสิน

๒. เส้นทางจากฝั่งธนบุรี - ฝั่งพระนคร
 
๒.๑) เส้นทาง ทางด่วน
• ถนนกาญจนาภิเษก ใช้เส้นทาง - ทางพิเศษศรีรัช วงแหวนรอบนอก - ด่านประชาชื่น หรือ ถนนกําแพงเพชร ๒
๒.๒) เส้นทาง พื้นราบ
• สะพานพระปกเกล้า - ถนนมหาไชย - ถนนเจริญกรุง - ถนนพระราม ๔ หรือ ถนนพระราม ๑
• สะพานพระปกเกล้า - ถนนมหาไชย - ถนนหลานหลวง - ถนนเพชรบุรี หรือ ถนนพระราม ๑
• สะพานพระปกเกล้า - ถนนเจริญกรุง - ถนนวรจักร - ถนนบํารุงเมือง - ถนนพระราม ๑
• สะพานตากสิน - ถนนสาทรเหนือ - ถนนพระราม ๔
 
กองบัญชาการตํารวจนครบาล จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้ทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนในการเดินทาง
และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.๐๒) หมายเลข โทรศัพท์ ๑๑๙๗ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH
 

 

จำนวนการเข้าชม 3,587 ครั้ง