ข่าวเด่น 

วีดีทัศน์บันทึกประวัติศาสตร์พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

ขอเชิญรับชมวิดีทัศน์บันทึกประวัติศาสตร์ พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๙ น.- ๑๑.๓๕ น.
 
 
จำนวนการเข้าชม 2,613 ครั้ง