ข่าวเด่น 

วีดีทัศน์บันทึกประวัติศาสตร์พิธีเสกน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

ขอเชิญรับชมวิดีทัศน์บันทึกประวัติศาสตร์ พิธีเสกน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๑๙ - ๒๑.๓๐ น.

 

 

จำนวนการเข้าชม 455 ครั้ง