ข่าวเด่น 

วีดีทัศน์บันทึกประวัติศาสตร์พิธีทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

ขอเชิญรับชมวิดีทัศน์บันทึกประวัติศาสตร์ พิธีทำน้ำอภิเษก พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ
วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๕๒ - ๑๒.๓๘ น.

 

 

จำนวนการเข้าชม 2,044 ครั้ง