ข่าวเด่น 

ในหลวง รับสั่งทุกบาททุกสตางค์ที่ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล นำไปบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อความสุขส่วนรวมของประชาชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอบแก่คณะบุคคลที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๓  และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 มีใจความว่า
 
"ก็ขอขอบใจที่ได้มีความรักและภักดีต่อชาติบ้านเมือง และประชาชนของประเทศ เราขอบใจที่ได้สนับสนุน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันในกลุ่ม ในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกัน ทำบุญร่วมกันคืออะไร คือทุกบาททุกสตางค์ที่ถวาย ก็ได้ร่วมกันนำปัจจัยไปแก้ปัญหา
ช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข หรือเสริมสร้างสิ่งต่าง ๆ เพื่อความสุขส่วนรวมของประชาชน ซึ่งน่าจะมี หรือน่าจะทำ แก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรือทำให้ชีวิตและขวัญกำลังใจของประชาชนดีขึ้น
อันนี้ก็ถือว่าเป็นแก้วสารพัดนึก ที่จะทำให้ประเทศชาติและประชาชนมั่นคง มีความสุข ขวัญดี ก็ถือว่าท่านได้ร่วม แล้วก็ได้ช่วยเป็นกำลังให้แก่ประเทศชาติและประชาชน
อันนี้ ข้าพเจ้ามีความรู้สึกปลื้ม ซาบซึ้ง แล้วก็ได้ใช้ไปเยอะในโครงการต่าง ๆ ที่ได้ช่วยเหลือประเทศชาติเป็นส่วนรวม ก็ขอขอบคุณ
และขอให้บุญกุศลต่าง ๆ ที่ท่านได้ทำนี้ ทำให้ท่านมีความสุข ความเจริญ และความสบายใจตลอดไป”
 

จำนวนการเข้าชม 454 ครั้ง