ข่าวเด่น 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

 

น้อมประนม ก้มกราบ อัญชุลี          สมเด็จพระบรมราชินี ศรีสยาม
คู่องค์ พระวัชรเกล้า ในทุกยาม          พระจริยวัตร งดงาม ละมุนละไม
เวียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา          ขอปวงเทพ เทวา แห่งหนไหน
ประทาน จตุรพิธพรชัย          เป็นมิ่งขวัญ ประชาไทย นิจนิรันดร

---------------------------------------------------------------------------

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำเวปไซต์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

นายชัยพร ทับพวาธินท์ ประพันธ์

จำนวนการเข้าชม 536 ครั้ง