ข่าวเด่น 

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรส วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงใส่พระราชหฤทัยในสุขทุกข์ของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง
ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ 
ที่จะดูแลประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรค COVID-19
ซึ่งเริ่มรุนแรงขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น ทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาและพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้าน
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และสิ่งของอื่น ๆ ที่โปรดเกล้า ฯ
ให้จัดหาและพระราชทานไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ และชุมชนแออัด ซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรส วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขอถวายพระพรชัยมงคลให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ เป็นการส่วนพระองค์
ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน ในความรับผิดชอบของ
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตร
การเย็บถุงพระราชทาน โดยกำลังพลกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์และครอบครัว
 
 
ทอดพระเนตรการสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิทยากรกระบวนการ หลักสูตร Cloning โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
 
 
วิทยากร ฯ กราบบังคมทูลขั้นตอนการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งเป็นสูตรของวิทยากร ฯ โดยได้ศึกษา
ขั้นตอนการทำเจลแอลกอฮอล์ สูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 
 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรการทำ Silk Screen ลงบนผ้า
เพื่อนำมาเย็บเป็นถุงผ้าพระราชทาน
 
 
ทอดพระเนตรการเย็บถุงผ้าพระราชทานและพระราชทานคำแนะนำ
 
 
ทอดพระเนตรการพิมพ์ตัวอักษรลงบนถุงผ้า โดยใช้วิธี Silk Screen
 
 
ทอดพระเนตรการเย็บถุงผ้าพระราชทาน
 
 
กำลังพลกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์เย็บถุงผ้าพระราชทาน
ที่จะนำมาบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค พระราชทานแก่ราษฎร
 
 
พลเอก จักรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กราบบังคมทูล
รายงานเรื่องการเย็บถุงผ้าพระราชทาน สำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค พระราชทานแก่ราษฎร
 
 
 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเย็บหน้ากากผ้า สำหรับเป็นตัวอย่างให้
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและ
ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน
 
 
 
 
 
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มีพระราชปฏิสันถารกับผู้รับผิดชอบโครงการเย็บหน้ากากผ้า
เพื่อวางแผนงานการผลิต สำหรับพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน
 

จำนวนการเข้าชม 8,752 ครั้ง