ข่าวเด่น 

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการซ้อมเสมือนจริง ได้ตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจากสะพานกรุงธนบุรีถึงวัดระฆังโฆสิตาราม ในวันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการซ้อมเสมือนจริง 
ได้ตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจากสะพานกรุงธนบุรีถึงวัดระฆังโฆสิตาราม
ในวันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.
จำนวนการเข้าชม 2,724 ครั้ง