รูปภาพ 

ภาพประวัติศาสตร์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เชิญพระสุพรรณบัฏดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกร
จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 
The Royal Golden Plaque of the official title of His Majesty the King, the Royal Golden Plaque of His Majesty’s horoscope, and the Royal Seal of State are transferred from the Temple of the Emerald Buddha to Baisal Daksin Throne Hall.
 
สามารถดาวน์โหลดภาพที่ : https://drive.google.com/open?id=1pJKU7fQRzR8yTx-IIsfm-TX2PHUd35qH

จำนวนการเข้าชม 10,865 ครั้ง