รูปภาพ 

ภาพประวัติศาสตร์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราขานุสรณ์ ณ สะพานพุทธยอดฟ้า และศาลหลักเมือง

 ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพประวัติศาสตร์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต
ปฐมบรมราขานุสรณ์ สะพานพุทธยอดฟ้า และ ศาลหลักเมือง
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

His Majesty the King pays homage to the Equestrian Statue of King Chulalongkorn at

the Royal Plaza and the Memorial of King Rama I at the foot of Memorial Bridge.

Download https://drive.google.com/open?id=1WdjmY7zv4ohHo-80uh3w0m3-PmL04an7

จำนวนการเข้าชม 10,033 ครั้ง