รูปภาพ 

ภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกบนหน้าหนังสือพิมพ์

ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บนหน้าหนังสือพิมพ์

ขอขอบคุณ : ภาพบนหน้าหนังสือพิมพ์ จากหนังสือพิมพ์ต่างๆ มา ณ ที่นี้

จำนวนการเข้าชม 1,072 ครั้ง