รูปภาพ 

ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค)

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

จำนวนการเข้าชม 1,818 ครั้ง