รูปภาพ 

ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (พระราชพิธีเบื้องต้น และเบื้องกลาง)

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต
ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนการเข้าชม 4,228 ครั้ง