รูปภาพ 

ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (การเตรียมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศ

จำนวนการเข้าชม 758 ครั้ง