หมวดข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีเบื้องปลาย 

เรือดั้ง

เรือดั้ง : คือเรือที่ทำหน้าที่ป้องกันกระบวนหน้า เพราะคำว่าดั้งหมายถึงหน้า ไม่พบหลักฐานที่สร้าง ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ กรมอู่ทหารเรือได้ต่อเรือดั้ง ๖ ขึ้นใหม่
โดยวางกงเหล็กเพื่อให้เรือแข็งแรงและทนทานทำให้ ตัวเรือหนักมาก มีการซ่อมใหญ่ในปี พ.ศ.๒๕๒๔
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรือดั้ง เป็นเรือไม้ทาสีน้ำมัน ไม่มีลวดลายอย่างใด แต่ปัจจุบันหัวเรือปิดทอง มี ๒๒ ลำ มีชื่อเรียกตามลำดับตั้งแต่ เรือดั้ง ๑ ถึง เรือดั้ง ๒๒
ขนาดของเรือ ยาว ๒๓.๖๘ - ๒๗.๓๕ เมตร กว้าง ๑.๕๕ - ๑.๘๑ เมตร จำนวนฝีพาย ๒๖ - ๓๒ นาย ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอขอบคุณภาพประกอบ จาก : Facebook เรือพระราชพิธี https://www.facebook.com/royalbargesthailand/

จำนวนการเข้าชม 1,921 ครั้ง