ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 58 เครื่องแต่งกายผู้ทำหน้าที่ในเรือพระที่นั่ง

การแต่งกายของฝีพายเรือพระที่นั่ง จะสวมเสื้อและหมวกทรงประพาสยอดเกี้ยวผ้าสักหลาดสีแดงขลิบแถบลูกไม้ใบข้าวสีทอง กางเกงเป็นผ้าสีดำ ใช้ผ้ารูเซีย หรือผ้าเสิร์จสีดำ
ถุงเท้ายาวสีขาว รองเท้าหนังสีดำ แต่ฝีพายของเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เสื้อจะเปลี่ยนจากขลิบลูกไม้ใบข้าวเป็นขลิบเหลือง นายเรือพระที่นั่งของเรือสุพรรณหงส์ แต่งกายต่างจากนายเรือพระที่นั่งลำอื่น
คือ สวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดเกี้ยว เสื้ออัตลัดสีฟ้า รัดประคด ส่วนผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งแต่งกายโดยใช้หมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดเกี้ยว เสื้อโหมดเทศสีแดงสด ผ้าเกี้ยวลาย
นอกจากนั้น จะเป็นกรมวังคู่หน้า คู่หลัง ใส่หมวกทรงประพาสสีน้ำเงินยอดเกี้ยว เสื้อนอกขาวแบบราชการ ผ้าม่วงเชิง คนธงท้ายเรือพระที่นั่งซึ่งอยู่ท้ายเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำ แต่งกายด้วยหมวกทรงประพาส โหมดเทศยอดจุก
เสื้ออัตลัดสีแดง ผ้าเกี้ยวลาย เทวดาเชิญเครื่องสูงสวมเสื้อกระบอกขาว ผ้าเส้นลาย สวมเสื้อครุยเทวดาแถบใหญ่ คนเชิญเครื่องสูง สวมลอมพอก หรือ เครื่องสวมศีรษะรูปยาวทางเหลืองแดง เสื้อเข้มขาบไหม รัดประคดโหมดเทศ
กางเกงมัสรู ถุงเท้ายาวขาว คนแพนหางนกยูง สวมหมวกทรงประภาสโหมดเทศยอดจุก เสื้อเข้มขาบไหม รัดประคดโหมดเทศ ผ้ากั้นลาย ถุงเท้าขาว รองเท้าดำ คนเห่เรือ สวมหมวกทรงประภาสโหมดเทศยอดเกี้ยว
เสื้อโหมดเทศ ผ้าเส้นลาย ผ้ารัดประคตโหมดเทศ ถุงเท้ายาวสีขาว

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 373 ครั้ง