ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 57 เครื่องดนตรีประกอบเรือพระราชพิธี

การเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนับแต่อดีต จะมีการประโคมดนตรีไปในขบวนเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน และสร้างความฮึกเหิมให้แก่กำลังฝีพาย
กลายเป็นเอกลักษณ์คู่เรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งประวัติศาสตร์นี้ จะมีการประโคมดนตรีสำหรับพระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์
ประกอบด้วย กลองมโหระทึก คือ กลองที่หล่อด้วยโลหะไม่ขึงหนังเหมือนกลองทั่วไป ตัวกลองเป็นโลหะผสมทองแดง ตะกั่ว และดีบุก ปีชวาถือเป็นเครื่องเป่าที่กำเนิดเสียงจากการสั่นสะเทือนของลิ้นปี่
สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลและดัดแปลงมาจากปี่ไฉนของอินเดียใช้ในพระราชพิธีสำคัญตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น กลองแขก เป็นกลองคู่ขึงหนังสองหน้า มี 2 ใบรวมเป็นหนึ่งคู่ ใบที่เสียงสูง เรียกว่า กลองแขกตัวผู้
ใบที่เสียงต่ำ เรียกว่ากลองแขกตัวเมีย มีรูปร่างยาวเป็นรูปทรงกระบอก ใช้ในการแห่น้ำขบวนเสด็จพระราชดำเนิน กลองชนะมีรูปร่างเหมือนกับกลองแขกแต่สั้นกว่าในขบวนเสด็จจะใช้กลอง 4 สีเพื่อความเป็นสิริมงคล
คือ กลองชนะทอง กลองชนะเงิน กลองชนะเขียวลายเงิน และกลองชนะแดงลายทอง สังข์ เป็นเครื่องเป่าทำจากเปลือกหอยสังข์ เจาะก้นหอยเป็นรูสำหรับเป่าใช้ในพระราชพิธีสำคัญ แตรฝรั่งมีลักษณะปากบานคล้ายดอกลำโพง
ใช้ประโคมเวลาเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตรา และแตรงอน มีรูปร่างโค้งงอน ตอนปลายบานเลียนแบบมาจากเขาสัตว์ ปัจจุบันแตรงอนใช้เป่าร่วมกับสังข์ โดยเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จประทับยังเรือพระที่นั่ง
แตรวง จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี แตร สังข์ มโหระทึก กลองชนะ ประจำเรือพระราชพิธีจะประโคมขึ้นพร้อมกัน ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค จึงเริ่มยาตราไปตามลำดับราชประเพณี

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 724 ครั้ง