ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 56 มาลัยนวมคอและอุบะระย้าเรือพระที่นั่ง

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีจำนวน 4 พวง ได้แก่ มาลัยนวมคอเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ สีขาวเหลือบทอง มาลัยนวมคอเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9 สีขาวเหลืองทอง
มาลัยนวมคอเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช สีขาวเหลือบเขียว และมาลัยนวมคอเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ สีขาวเหลือบชมพู โดยส่วนที่เป็นตัวมาลัยนวมคอคล้องโขนเรือ ด้านในเป็นผ้าตาดสีทอง สีเขียว สีชมพู
เย็บบุเป็นแกนในแล้วคลุมด้วยดอกรักเทียมเป็นการร้อยตาข่ายลายสี่ก้านสี่ดอก อุบะไทยระย้าทรงเครื่องเป็นเครื่องแขวนไทยรูปโครงดาวที่มุมทั้ง 6 มุม มีวงกลมซ้อนด้านใน 2 วง เป็นสายลดหลั่นกัน ประกอบด้วยตาข่ายหน้าช้าง
มีพวงดอกไม้รูปทรงกลมพวงเล็กทั้งหมด 6 พวงปลายอุบะทำจากผ้าเป็นดอกกุหลาบสีแดง ดอกทัดหูกลมสีแดง 6 ดอกและสีเหลือง 6 ดอก ความสูงของอุบะ 28 นิ้ว สามารถปรับเลื่อนระดับได้ตามความเหมาะสม
โดยที่ตัวอุบะจะไม่เรี่ยไปกับระดับผิวน้ำ โดยการจัดทำมาลัยนวมคอและอุบะที่งดงามทั้งหมดนี้ เป็นฝีมือของคณะอาจารย์ และนักเรียนจากภาควิชาคหกรรม โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ซึ่งทุกคนต่างภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 269 ครั้ง