ดาวน์โหลด 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ มรดกศิลป์ แผ่นดินไทย ตอนที่ 52 อาภรณ์ภัณฑ์เรือเอกชัยเหินหาว และเรือเอกชัยหลาวทอง

เรือเอกชัยเหินหาว และเรือเอกชัยหลาวทอง เป็นเรือคู่ชักที่อยู่นำหน้าเรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ถือเป็นเรือที่มีความสำคัญจึงประดับด้วยอาภรณ์ภัณฑ์อย่างงดงาม โดยผ้าดาดหลังคาคฤห์เรือนั้น
ทำด้วยผ้าสักหลาดพื้นสีแดง เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าลายทองแผ่ลวด ท้องผ้ากรุด้วยผ้าตาดสีชมพู มีกรอบ 4 ชั้น ล้อมโดยรอบท้องผ้า ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 ปักลายกรุยเชิงบนพื้นสีน้ำเงิน
ชั้นที่ 2 ปักลายดอกซีกดอกซ้อนบนพื้นสีเขียว ชั้นที่ 3 ปักลายประจำยามก้ามปูใบเทศ ลายลูกฟักประจำยามใบเทศ และลายกระจังใบเทศบนพื้นสีแดง และชั้นที่ 4 ปักลายดอกซีกดอกซ้อนบนพื้นสีเขียว
มีผ้าหน้าจั่วเรือที่ทำจากผ้าสักหลาดพื้นสีแดง ทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ลายทองแผ่ลวดแบ่งชั้นลายได้ 4 ชั้น คือชั้นแรก ปักลายดาวกลีบบัวในกรอบสามเหลี่ยมบนพื้นสีแดง ชั้นที่ 2 ปักลายกรุงเชิงในกรอบสามเหลี่ยมบนพื้นสีแดง
ชั้นที่ 3 ปักลายประจำยามก้ามปูใบเทศ ลายลูกฟักประจำยามใบเทศ และลายประจำยามใบเทศบนพื้นสีน้ำเงิน ชั้นที่ 4 ปักลายลูกฟักก้ามปูเปลวใบเทศบนพื้นสีแดง และผ้าอีกหนึ่งชนิดคือผ้าปีกนกเรือใช้ผ้าสักหลาดพื้นสีแดง
ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ลายทองแผ่ลวดท้องผ้าปักลายประจำยามก้ามปูใบเทศสลับลาย ลูกฟักใบเทศ ล้อมรอบด้วยลายกรุยเชิงบนพื้นสีน้ำเงิน

ไฟล์แนบ
  

จำนวนการเข้าชม 334 ครั้ง