ดาวน์โหลด 

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ชื่อเพลง ผู้แต่ง หน่วยงาน/แหล่งที่มา
พระทศธรรมราชา -

กระทรวงวัฒนธรรม

เรารักพระเจ้าอยู่หัว - กระทรวงวัฒนธรรม
สดุดีสยามองค์ราชัน ขับร้อง อวยชัย วิทิศลัดดา, ประยงค์ ชื่นเย็น กระทรวงวัฒนธรรม
สดุดี ร.10
พระบรมราชา
คำร้อง: นคร ถอมทรัพย์ (ศิลปินแห่งชาติ),
สุรพล โทณวณิก (ศิลปินแห่งชาติ)
ทำนอง: นคร ถอมทรัพย์ (ศิลปินแห่งชาติ)
กระทรวงวัฒนธรรม
มิ่งขวัญทวยราษฏ์
คำร้อง เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ),
ศรีสุภาง อินทร์ไทร
ทำนอง นคร ถนอมทรัพย์ (ศิลปินแห่งชาติ)
เรียบเรียงเสียงประสาน ธนาวิช ชื่นสกุล
กระทรวงวัฒนธรรม
ธ ทรงราชย์ นักเรียน โรงเรียน พระหฤทัยคอนแวนต์ ครูสุรกานต์
โรงเรียน พระหฤทัยคอนแวนต์
ดุจดังสายฟ้า
ขับร้อง : อาทิวราห์ คงมาลัย
คำร้อง-ทำนอง-เรียบเรียง :
พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
วงดุริยางค์ทหารบก
พ.อ.ณพลฯ
ไทยรวมใจภักดิ์ ศิลปิน : เฉลิมราชย์ / นักร้องประสานเสียง
เอกชน/
คุณฮั้ว
สยามมินทร์
วชิราลงกรณ์
คุณหญิง มาลัยวัณย์ บุณยะรัตเวช
คำร้อง นาย ดลชัย บุณยรัตเวช
เอกชน
คุณ เล็กสมาคมจิตลดา
วันพิเศษ คำร้อง นาย ดลชัย บุณยรัตเวช
เอกชน
คุณ เล็กสมาคมจิตลดา
รัชกาลที่ 10
ราชาทรงพระเจริญ
ขับร้อง : พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ /
อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
ทำนอง :  พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์
 

 

ไฟล์แนบ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

จำนวนการเข้าชม 11,589 ครั้ง