ดาวน์โหลด 

บทเพลง จิตอาสาพระราชทาน

ผลการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทาน
 
ตามที่หน่วยราชการในพระองค์ ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้น
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
ทั้งนี้ มีบุคคลและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจและได้ร่วมส่งผลงานเพลงเข้าประกวดจำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๑๑ คน
ซึ่งคณะกรรมการจัดการประกวดเพลง ฯ และคณะกรรมการตัดสินการประกวด ฯ ได้พิจารณาตัดสินการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มีผลการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานดังนี้
 
๑. ประเภทเพลงไทยสากล
 
รางวัลชนะเลิศ    ชื่อเพลง    จิตอาสาพระราชทาน
คำร้อง ทำนอง    นางกัลยาณี แก้วสลับสี

สามารถโหลดบทเพลง จิตอาสาพระราชทาน ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1v5MmQsS1cbCnr0v9p_Cy4QO0VMDKhwxi
 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ชื่อเพลง    จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
คำร้อง    นางสาวหญิงฤดี ภูมิศิริรัตนาวดี
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ชื่อเพลง    เราทำความดีด้วยหัวใจ
คำร้อง    พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล
 
๒. ประเภทเพลงมาร์ช
 
รางวัลชนะเลิศ    ชื่อเพลง    มาร์ชจิตอาสาพระราชทาน
คำร้อง    นายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร
 
สามารถโหลดบทเพลง มาร์ชจิตอาสาพระราชทาน ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1GJ-UmlblJs5uM_6aSWEgrVUjEYJAb0Fu
 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ชื่อเพลง    มาร์ชจิตอาสา
คำร้อง    พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ชื่อเพลง    มาด้วยใจ
คำร้อง    นายวรวุฒิ เจริญกิตติ
 
๓. ประเภทเพลงลูกทุ่ง
 
รางวัลชนะเลิศ    ชื่อเพลง    จิตอาสา ทำความ ดี ด้วยหัวใจ
คำร้อง    ร้อยตรี วิชัย โพธิ์สร้อย
 
สามารถโหลดบทเพลง จิตอาสา ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1cGfOZTMRvDukT77P3e7BjWI70SFUHDT2
 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    ชื่อเพลง    จิตอาสาพระราชทาน
คำร้อง    นายถวิล ศรีเสน
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ชื่อเพลง    จิตอาสาเทิดราชัน
คำร้อง    ร้อยตรี เกียรติเมฆ มีมาก / นายณรงค์ อิ่มเย็น
ทำนอง    ร้อยตรี เกียรติเมฆ มีมาก

 

ไฟล์แนบ
  
  
  

จำนวนการเข้าชม 37,697 ครั้ง