ข่าวเด่น
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
นายกรัฐมนตรีร่วมงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย”พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภริยา และคณะเดินทางมาเยี่ยมชมงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย”
กิจกรรมเถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล วันศุกร์ 17 สิงหาคม 2561
กิจกรรมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
กลุ่มจิตอาสาจำนวนกว่า 300 คน ร่วมกันทำความดีในโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
กิจกรรมในโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำลังพล กอง รจ.มทบ.๑๑ เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ สำรองโลหิตห้วงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”
กิจกรรมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าชมการแสดงดนตรีเพื่อพระราชทานความสุขให้ประชาชน ณ ลานพระราชวังดุสิต
กิจกรรมดนตรีพระราชทาน
กิจกรรม
วีดิทัศน์กิจกรรม
โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล | วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
กิจกรรมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง
กิจกรรมในโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ
ดนตรีพระราชทาน ชุด แผ่นดินของเรา ณ พระลานพระราชวังดุสิต
กิจกรรมดนตรีพระราชทาน