ข่าวเด่น
ทรงพระเจริญ ๓ มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ www.phralan.in.th
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล วันศุกร์ 17 สิงหาคม 2561
กิจกรรมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ www.phralan.in.th
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำลังพลจิตอาสา หน่วย มทบ.๒๔ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมส่งมอบถังเก็บน้ำดื่ม ให้แก่ชาวบ้านบ้านผ่านศึก ๑ ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”
กิจกรรมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
จิตอาสา ๙๐๔ สอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่องกระตุกหัวใจ และการปฐมพยาบาลผู้ป่วยอุดกั้นทางเดินหายใจ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน. ปทุมธานี
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
กิจกรรม
วีดิทัศน์กิจกรรม
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชุด เฉลิมพระชมมพรรษามหามงคล บรมราชินี
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล | วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
กิจกรรมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
บทอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
กิจกรรมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย